Wie kunnen er een klacht indienen?

Iedere cliënt van een deelnemende zorgaanbieder die zich geschaad voelt door de hulpverlening kan daarover klagen. Ook andere personen kunnen klagen:
 • de wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt,
 • diens gemachtigde,
 • diens zaakwaarnemer en
 • diens nabestaanden.

Wie kan er een BOPZ-klacht indienen?

Een BOPZ-klacht kan ingediend worden door

 • de cliënt zelf,
 • zijn/haar echtgenoot,
 • geregistreerd partner,
 • degene met wie hij/zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft,
 • de ouders van de cliënt,
 • andere meerderjarige bloedverwanten van de cliënt in de rechte lijn,
 • broers en zusters van de cliënt,
 • diens voogd, curator of mentor en
 • elke andere cliënt die in dezelfde locatie verblijft als de cliënt.