Wie kunnen er een klacht indienen?

Iedere cliënt van een deelnemende zorgaanbieder die zich geschaad voelt door de hulpverlening kan daarover klagen. Ook andere personen kunnen klagen:
  • de vertegenwoordiger van een cliënt,
  • diens gemachtigde,
  • diens zaakwaarnemer en
  • diens nabestaanden.