Klachtenregeling

De Klachtencommissie werkt op basis van de klachtenregeling van de SKGN. Hierin staat de procedure van de klachtbehandeling beschreven.
Deze regeling is gebaseerd op het landelijk model voor klachtenregelingen.
De klachtenregeling is verkrijgbaar bij de directie van uw zorgaanbieder of bij de cliëntvertrouwenspersoon van uw zorgaanbieder.
U kunt hem ook hier downloaden.