Klachtenregeling

De Klachtencommissie werkt op basis van de klachtenregeling van de SKGN. Hierin staat de procedure van de klachtbehandeling beschreven.
Deze regeling is gebaseerd op het landelijk model voor klachtenregelingen.
In 2021 is de Klachtenregeling geëvalueerd door de deelnemende zorgaanbieders, hun medezeggenschapsorganen (cliëntenraden en ondernemingsraden), de klachtenfunctionarissen en de Klachtencommissie. Vervolgens is de Klachtenregeling aangepast en ter instemming voorgelegd aan de betrokken partijen. Iedereen heeft ingestemd en daarom is er nu een nieuwe Klachtenregeling. Vanwege de leesbaarheid is er een afkortingenlijst aan toegevoegd en zijn er 2 versies gemaakt. De inhoud is dezelfde, maar de toelichting per artikel is in de ene versie onder het artikel te vinden en in de andere versie opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast zijn wetswijzigingen in de verschillende wetten die van toepassing zijn op de Klachtenregeling verwerkt.
Beide versies zijn te vinden op de pagina ‘Uitgaven’ op deze website.
De klachtenregeling is verkrijgbaar bij de directie van uw zorgaanbieder of bij de cliëntvertrouwenspersoon van uw zorgaanbieder.
U kunt hem ook hier downloaden.