Klachtenregeling

De Klachtencommissie werkt op basis van de klachtenregeling van de SKGN. Hierin staat de procedure van de klachtbehandeling beschreven.
Deze regeling is gebaseerd op het landelijk model voor klachtenregelingen.
De klachtenregeling is verkrijgbaar bij de directie van uw zorgaanbieder of bij de cliëntvertrouwenspersoon van uw zorgaanbieder.
U kunt hem ook hier downloaden.
NB: Er wordt op dit moment gewerkt aan een evaluatie van de Klachtenregeling. Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang, voorheen een BOPZ-klacht) dan kunt u niet meer bij de externe Klachtencommissie terecht. De bepalingen hierover in de Klachtenregeling zijn niet meer van kracht. Mocht u een klacht hierover hebben, dan kunt u bij uw zorgaanbieder (of via de website van uw zorgaanbieder) de regeling opvragen die geldt voor klachten op grond van de Wzd.