SKGN

Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) bestaat sinds 1998. Zij is opgericht door een aantal zorgaanbieders in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg uit de regio Nijmegen.

Doel van de SKGN is om een klachtenregeling met een externe klachtencommissie te bieden voor de cliënten van de deelnemende instellingen, voor de behandeling van klachten op grond van de Wkkgz.  Klachten die voortkomen uit onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) kunnen niet bij de externe klachtencommissie ingediend worden.

Om dit doel te verwezenlijken houdt SKGN een externe klachtencommissie in stand. Deze externe Klachtencommissie opereert geheel zelfstandig met een eigen voorzitter en een eigen ambtelijk secretaris. De Klachtencommissie werkt met deskundigen met kennis en kwaliteit op het gebied van de verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze deskundigen zijn niet verbonden met één van de deelnemende zorginstellingen zodat zij onafhankelijk kunnen adviseren.

De Klachtenregeling van de SKGN is gebaseerd op het landelijke model dat gezamenlijk is opgesteld door ActiZ (de brancheorganisatie binnen de zorg) en LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). De SKGN legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag. Zowel de Klachtenregeling als het jaarverslag vindt u onder het kopje ‘Uitgaven’.

Aan de SKGN nemen de volgende zorgaanbieders deel: