Nuttige Links

Via internet is verdere informatie beschikbaar.

De aangesloten instellingen zijn:

Enkele adressen zijn:

  • De Geschillencommissie
  • ActiZ (brancheorganisatie voor de verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • LOC (organisatie voor zeggenschap in de zorg)
  • NPCF (organisatie van patiënten en consumenten in de zorg)