Leden klachtencommisie

De Klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal acht leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De commissie moet een objectieve en onpartijdige behandeling van klachten garanderen. Daarom bestaat deze commissie uit leden die onafhankelijk zijn van de deelnemende zorgaanbieders en die daarnaast een deskundige en zorgvuldige beslissing kunnen nemen. In de Klachtencommissie zitten in ieder geval een jurist en een specialist ouderengeneeskunde.
De cliëntenraden van de deelnemende zorgaanbieders hebben verzwaard adviesrecht  met betrekking tot de benoeming van (plaatsvervangende) leden van de Klachtencommissie.
De leden van de Klachtencommissie zijn:
  • Mevrouw P.B.E.M. Peters, lid
  • Mevrouw C. Camps, lid
  • Mevrouw W.T.M. van Asseldonk, lid
  • De heer mr. G. Janssens, voorzitter
  • Mevrouw drs. N.F.M. Pels, lid / specialist ouderengeneeskunde
  • Mevrouw drs. A.M. de Man, lid / specialist ouderengeneskunde
  • Mevrouw drs. L. Lenders, lid / psychologe