Klachtencommissie

Het is verstandig uw klacht eerst intern aan de orde te stellen. Bij uw zorgaanbieder is informatie over de interne klachtenprocedure verkrijgbaar. Als het intern niet naar wens verloopt, kunt u zich tot de externe klachtencommissie wenden. Daarover gaat deze website.

Bij de externe klachtencommissie kunt u met uw klacht terecht wanneer u vindt dat uw klacht een onpartijdige en objectieve behandeling nodig heeft. Of wanneer u vindt dat een onafhankelijke partij beter over uw klacht kan oordelen dan iemand binnen de organisatie van de zorgaanbieder.