Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over alles wat u niet bevalt. Het moet wel te maken hebben met de zorg die door de zorgaanbieder gegeven wordt. Of het moet te maken hebben met iemand die werkzaam is bij de zorgaanbieder.
Familieleden en andere naaste betrekkingen van cliënten kunnen een klacht indienen over gedragingen jegens hen.

De externe klachtencommissie oordeelt niet over een eventuele schadevergoeding. Daarvoor moet u zich wenden tot de burgerlijke rechter of De Geschillencommissie (zie www.degeschillencommissie.nl).

De externe klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling die gaan over onvrijwillige zorg (voorheen ‘BOPZ-klachten’). Voor deze klachten heeft uw zorginstelling een aparte klachtenregeling en is een onafhankelijke Wzd-clientvertrouwenspersoon aangesteld door uw zorginstelling.