Hoe dient u een klacht in?

Een klacht bij de externe Klachtencommissie kan schriftelijk worden ingediend bij:
 
 
Klachtencommissie SKGN
T.a.v. de secretaris, mevrouw mr. B. Bouman
p/a Postbus 45
6620 AA Dreumel 
Email: klachtencommissie@skgn.nl
Telefoon: 06-221 84 584
 
 
U geeft daarbij duidelijk aan
  • wat uw klacht is,
  • waarover u een advies wenst,
  • tegen wie de klacht gericht is.