SKGN

Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) bestaat sinds 1998. Zij is opgericht door een aantal zorgaanbieders in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg uit de regio Nijmegen.

Doel van de SKGN is om te voldoen aan de wettelijke verplichting om een onafhankelijke klachtenregeling te bieden voor de cliënten van de instellingen. Met ingang van 1 januari 2017 is een externe klachtencommissie niet meer vereist. Maar de deelnemers in de SKGN vinden het van belang dat hun clienten wanneer zij dat willen nog steeds bij een externe klachtencommissie terecht kunnen.

De stichting houdt daarom een externe klachtencommissie in stand. Deze externe Klachtencommissie opereert geheel zelfstandig met een eigen voorzitter en een ambtelijk secretaris. De Klachtencommissie werkt met deskundigen met kennis en kwaliteit op het gebied van de verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze deskundigen zijn niet verbonden met één van de deelnemende zorginstellingen zodat zij onafhankelijk kunnen adviseren.

De Klachtenregeling van de SKGN is gebaseerd op het landelijke model dat gezamenlijk is opgesteld door ActiZ (de brancheorganisatie binnen de zorg) en LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). De SKGN legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag. Zowel de Klachtenregeling als het jaarveslag vindt u onder het kopje 'Uitgaven'.

Aan de SKGN nemen de volgende zorgaanbieders deel: